தமிழ் | English | Deutsch | Français | Italiano 

COUNTDOWN

செய்திகள்

⇒ SOS for Tamils: தமிழர் கனவு நனவாகும் காலமிது! [மேலும்]


⇒ Peace Activities: தமிழரின் தாகம் தணியும் நேரம்[மேலும்]


⇒ சீமானின் கருத்து


⇒ நிதி உதவி தேவை! [மேலும்]


⇒ தமிழ்வின்: சுவிஸில் சுதந்திர தமிழீழத்திற்கான வாக்கெடுப்பு: வரும் 23.24ம் திகதிகளில் [மேலும்]


⇒ Eelamwebsite: புலம்பெயர் நாடுகளில் கருத்துக்கணிப்பால் ஏற்படக்கூடிய நன்மைகள் [மேலும்]


⇒ TamilMedia: வாருங்கள் மக்களே இதுவும் ஒரு போராட்ட களம் தான்!- சுவிஸ் கருத்துக் கணிப்புத் தேர்தல் [மேலும்]


⇒ VanniOnline: சுவிசில் எதிர்வரும் 23, 24ம் திகதிகளில் சுதந்திர தமிழீழத்திற்கான கருத்துக் கணிப்பு வாக்கெடுப்பு [மேலும்]


⇒ உலகத் தமிழ் இணையம்: சுதந்திர தமிழ் ஈழத்துக்கான கருத்துக் கணிப்பு வாக்கெடுப்பு நடைமுறைப்படுத்தல் – தை மாதம் 23ம் & 24ம் திகதி 2010 [மேலும்]


⇒ சங்கதி: தமிழீழம் என்பது மக்கள் ஆணை!! [மேலும்]


⇒ பதிவு: தமிழீழம் என்பது மக்கள் ஆணை!! [மேலும்]


⇒ தமிழ்க்கதிர்: தமிழீழம் என்பது மக்கள் ஆணை!! [மேலும்]


செய்திகள்

நிதி ஆதரவாளர்கள் தேவை!
ஒவ்வொரு வாக்குச் சாவடியும் SFR 2500 – SFR 3500 வரை செலவாகும், ஆதலால் இப்பொறுப்பை ஏற்பதற்கு ஆதரவாளர்களை எதிர்பார்கின்றோம். [மேலும்]


சீமானின் கருத்து:   [மேலும்]


தமிழர் கனவு நனவாகும் காலமிது! [மேலும்]


TamilEelection.ch - Fylers   [மேலும்]


ஊடக அறிக்கை
தமிழீழத் தனியரசுக்கான வரலாற்று வாக்கெடுப்புக்கு உணர்ச்சிப் பெருக்கால் புரட்சி கொண்டு தேசிய ஒருமைப்பாட்டுடன் வரலாற்றுத் தீர்ப்பெழுதுவதற்கு தயாராகும் சுவிஸ் வாழ் தமிழ் பேசும் மக்கள். [மேலும்]


Copyright © Tamil Election Switzerland 2009