சுவிஸ் பிரமுகர்கள்

Pia Hollenstein

Pia Hollenstein
முன்னால் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பசுமை கட்சி St. Gallen மாநிலம்

 
 


Jacqueline Fehr

Jacqueline Fehr
ஐனநாயக சோசலிச கட்சியின் பிரதித்தலைவரும் மத்திய மந்திரியும்

 
 


Pia Hollenstein

Josef Lang
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் - மாற்றுக்கட்சி Zug மாநிலம்

 
 


Pia Hollenstein

Vera Markus
நூலாசிரியர் "தமிழர்கள்: தமது பிள்ளைகளின் தாயகத்தில்"

 
 


 

Ursula Pfenninger
ஆசிரியர்

 
 

சுவிஸ் பிரமுகர்கள் குழு இத்துடன் கலைக்கப்படுகிறது. அவர்களது உதவிக்கு சுவிஸ் தேர்தல் குழு தனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறது.