நிதி உதவி தேவை

இத்தேர்தலிற்கான செலவுகள் பாரியவை. இதை சிறப்பாக செய்து முடிப்பதற்குரிய பண உதவியை இதிலுள்ள கணக்கிலக்கத்திற்கு அளிக்கும்படி வேண்டுகின்றோம்.

நிதி உதவி:
Swiss Tamil Diaspora: Tamil Election
Postfach 1511
8021 Zürich
Postkonto 85-150961-9